Veilig vuurwerk afsteken!

  • VuurwerkCheck - Behoud de vuurwerk traditie!
  • VuurwerkCheck - Draag altijd een vuurwerkbril!

Vuurwerk steek je veilig af!

Denk aan je veiligheid bij het afsteken van vuurwerk!

Laatste nieuws

Invoering keurmerk vuurwerkwinkels- van belang voor de toekomst

Minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie heeft in de jaarlijkse brief de 2e kamer geïnformeerd over het beeld omtrent de jaarwisseling. De brief is overwegend positief, met een aantal goede uitgangsposities voor de toekomst. In de brief wordt ook melding gemaakt van het keurmerk voor vuurwerkwinkels dat op initiatief van de vuurwerkbranche door VuurwerkCheck is ontwikkeld. De overheid geeft aan dat deze ontwikkeling als positief wordt gezien voor de toekomst.

Bron: (jaarlijkse) Brief van minister van der Steur – V&J - aan de Tweede Kamer / 31-03-2016

Het is dus van belang voor ieder verkooppunt om zich aan te sluiten bij dit keurmerk. Dit kan door lid te worden van VuurwerkCheck en de E-learning met het examen succesvol af te ronden.

Mede mogelijk gemaakt door:
Vier vuurwerk veilig Veiligheid.nl Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
VuurwerkCheck
VuurwerkCheck